Disclaimer & copyright.

Welkom op www.creonbvba.be

CREON BVBA heet u van harte welkom op onze website.
Op deze site tonen wij u ter informatie teksten en afbeeldingen met betrekking tot ons bedrijf en onze producten.

Wij proberen deze website zo actueel mogelijk te houden. Daarom behouden wij ons het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Hoewel wij ons inspannen om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

CREON BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Auteursrechten

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan CREON BVBA.

Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd,  of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van CREON BVBA.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
CREON BVBA is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 0707.866.903 (Antwerpen)

Fotografie

Norbert van Onna