112 Meldkamer regio Rotterdam
112 Meldkamer regio Rotterdam
112 Meldkamer regio Rotterdam
112 Meldkamer regio Rotterdam
112 Meldkamer regio Rotterdam
112 Meldkamer regio Rotterdam

112 Meldkamer regio Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

In het kader van de landelijke samenvoeging van de regionale meldkamers zijn de 112 meldkamers van Zuid-Holland Zuid (Dordrecht) en Rotterdam-Rijnmond samengevoegd tot de gemeenschappelijk Meldkamer regio Rotterdam. Deze meldkamer is gevestigd in het World Port Center in Rotterdam en is in mei 2018 officieel geopend.

Voor de inrichting van deze meldkamer en alle overige nog samen te voegen meldkamers is door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) een meldkamertafel gedefinieerd in de vorm van een Functioneel Programma van Eisen.

In de toekomst moeten alle 112 centrales in met dezelfde werkplekken en dezelfde systemen systeem gaan werken en in geval van nood elkaars werk kunnen overnemen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Ontwerp van de meldkamertafels op basis van het functioneel programma van eisen van  de LMO organisatie en aanvullende eisen en wensen van de VRR
  • Ontwerp van de headsetkasten op basis van de eisen en wensen van de VRR
  • Levering en installatie van 68 meldkamertafels en 4 kasten t.b.v. 288 headsetladers.
  • Opstellings tekeningen van de tafels in de ruimte
  • Productie en assemblage van het complete meubilair
  • Bekabeling van de meldtafels
     

24/7 werkplek bij dit project:
SPLIT Meer weten

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond over dit project


Na de landelijke aanbesteding heeft het projectteam Rotterdam in samenwerking met de LMO de technische aspecten van de meldtafel afgestemd. Zowel in de aanbestedings- fase, als in de voorbereiding- en productiefase is de gebruikersparticipatie (centralisten en beheerders) als instrument voor het creëren van draagvlak, ten volle benut.
Dit is door de gebruikers enorm gewaardeerd.


Creon heeft in alle genoemde fasen optimaal bijgedragen aan het eindresultaat door in oplossingen te denken en steeds weer de nodige creativiteit en flexibiliteit te tonen.
Ook in de bouwfase, waarin veel bedrijven moesten werken in een relatief kleine ruimte, heeft Creon optimaal meegewerkt om de (krappe) deadline voor oplevering te halen. Alle betrokken partners waren zeer tevreden over de samenwerking met Creon is de verschillende fasen. Mede dankzij deze inzet van Creon is dit deelproject naar volle tevredenheid en binnen de vooraf gestelde kaders (tijd en budget) uitgevoerd.

Marien van Wijngaarden, Projectleider (H&I)

Vergelijkbare projecten

Openbare orde & Veiligheid
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

OOV112 Meldkamer regio Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Project
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg

OOV

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Project
Politie Limburg

OOV112 meldkamer & service center Limburg

Politie Limburg
Project
Lokale Politie Antwerpen

OOVMeldkamer 112 en cameratoezicht ruimte

Lokale Politie Antwerpen
Project
Politie

OOVGemeenschappelijke meldkamer 112

Politie
Project